• darkblurbg
  Van Dijk Adviesgroep B.V.
  “Ondernemen zonder de zorgen van een administratie”
 • darkblurbg
  Van Dijk Adviesgroep B.V.
  “Ondernemen zonder de zorgen van een administratie”

Hoe lang moet u uw administratie bewaren

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). De belastingdienst streeft echter naar zo min mogelijk administratieve lasten en hanteren soms kortere bewaartermijnen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat de belastingdienst heeft bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

 • Het grootboek
 • De debiteuren- en crediteurenadministratie
 • De voorraadadministratie
 • De in- en verkoopadministratie
 • De loonadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven.

In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

U moet uw administratie ook 10 jaar bewaren als u elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten levert. 

Voor de overige gegevens kunt u met de belastingdienst afspraken maken over kortere bewaartermijnen dan 7 jaar. Voor de basisgegevens en de overige gegevens kunt u met de belastingdienst afspraken maken over:

 • De vorm waarin u de gegevens bewaart (op papier of elektronisch)
 • Het detailniveau (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa)

Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.