• darkblurbg
    Van Dijk Adviesgroep B.V.
    “Ondernemen zonder de zorgen van een administratie”
  • darkblurbg
    Van Dijk Adviesgroep B.V.
    “Ondernemen zonder de zorgen van een administratie”

Voorschotnota's en termijnbetalingen

Ontvangt u van tevoren facturen voor goederen of diensten die nog niet zijn geleverd? Dan mag u de btw aftrekken als vaststaat dat het goed of de dienst wordt geleverd. Bijvoorbeeld als u hiervoor een contract hebt getekend. Ook bij deze facturen geldt dat de btw op de factuur moet staan.